उउटा LibreOfficeकागजात भित्र तान्दै र छोड्दै

तान्नुहोस-र-छोड्नुहोस प्रयोग गरेर वस्तुहरू सार्न र प्रतिलिपि गर्न थुप्रै विकल्प छन। माउस प्रयोग गरेर पाठ सेक्सनहरू, चित्र वस्तुहरू, ग्राफिक्स, फारम नियन्त्रणहरू,हाइपरलिङ्कहरू, कक्ष दायराहरू र अरू थुप्रै सार्न र प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ।

याद गर्नुहोस प्रतिलिपि भईरहेको बेलामा माउस सूचकेले एउटा योग चिन्ह प्रदर्शन गर्दछ र एउटा लिङ्क वा हाइपरलिङ्क सिर्जना गरेको बेलामा एउटा बाँण प्रदर्शन गर्दछ।

माउस सूचक

बिवरण

डेटा सार्दा माउस सङ्केतक

सार्दा

डेटा प्रतिलिपि गर्दा माउस सङ्केतक

प्रतिलिपि गर्दा

लिङ्क घुसाउँदा माउस सङ्केतक

एउटा लिङ्क सिर्जना गर्दा


If you press or Shift+ while releasing the mouse button, you can control whether the object is copied, moved, or a link is created.

Icon

यदि तपाईँले वस्तुलाईनेभिगेटर को बाहिर तान्नुभएमा,वस्तु प्रतिलिपि,यसलाई लिङ्कको रूपमा वा हाइपरलिङ्कको रूपमा घुसाउनु परेमातपाईँले नेभिगेटरको तान्नुहोस मोड प्रतिमाको सहायक मेनुमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ।

टिप प्रतिमा

तपाईँले LibreOffice भित्र तान्नुहोस-र-छोड्नुहोस सञ्चालन Esc कुञ्जी थिचेर माउस छोड्नुभन्दा पहिले कुनै पनि समयमा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।


ग्राफिक्स कागजातहरू बीचमा प्रतिलिपि गर्दा

पाठ कागजातहरूमा स्प्रेडसिट क्षेत्रहरू प्रतिलिपि हुदै

सँग्रहालय बाट ग्राफिक्स प्रतिलिपि गर्दा

सँग्रहालयमा ग्राफिक्स थप गर्दा

Please support us!