डाटाबेस सिंहावलोकन

Working with databases in LibreOffice

डेटा स्रोत दृश्य

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

बायाँ तिर तपाईँले डेटा स्रोत एक्प्लोरर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यहाँ तालिका वा क्वेरी चयन गर्नुभयो भने,तपाईँले यो तालिका वा क्वेरीको सामग्रीहरू दायाँ तिर देख्नुहुन्छ। सबै भन्दा माथिको भागको तालिका डेटा पट्टी हो।

डेटा स्रोतहरू

Address book as data source

डेटा स्रोत सामग्री दृश्य गर्नुहोस

Menu bar of a database file

फारमहरू र प्रतिवेदनहरू

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

Entering data versus editing form

प्रतिवेदन विजार्ड

डाटाबेस प्रतिवेदनहरू प्रयोग र सम्पादन

क्वेरीहरू

Create new query or table view, edit query structure

Query Wizard

रेकर्डहरू प्रविष्टि, सम्पादन र प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

तालिकाहरू

Create new table, edit table structure, index, relations

Table Wizard

रेकर्डहरू प्रविष्टि, सम्पादन र प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!