तालिका डिजाइन

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

तपाईँले एउटा नयाँ तालिका चाहेको ठाउँमा डाटाबेसको डाटाबेस फाइल खोल्नुहोस। तालिकाहरू प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस। एउटा नयाँ तालिका सिर्जना गर्नलाई डिजाइन दृश्यमा तालिका सिर्जना गर्नुहोसरोज्नुहोस।

डिजाइन दृश्यमा, तपाईँले तालिकाको अब लागि फाँटहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।

note

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


तपाईँले हरेक फाँटका लागि वैकल्पिक बिवरण प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। बिवरणको पाठ तालिका दृश्यमा टिपको रूपमा स्तम्भ हेडिङहरूमा देखा पर्नेछ।

फाँट गुणहरू

चयन गरिएको हरेक डेटा फाँटका लागि गुणहरू प्रविष्टि गर्नुहोस। डाटाबेस प्रकारमा निर्भर गरेर,केही आगत सुविधाहरू उपलब्ध नहुन सक्छन।

पूर्वनिर्धारित मान बाकसमा,हरेको नयाँ रेकर्डका लागि पूर्वनिर्धारित सामग्रीहरू ्य प्रविीष्ट्राउनु।रु.

आवश्यक प्रविष्टि बाकसमा, फाँट खाली रहन्छ वा रहदैन भन्ने कुरा वर्णन गर्नुहोस।

लम्बाइ बाकसका लागि, उपलब्ध विकल्प प्रदान गर्ने एउटा कम्बो बाकस देखाउन सकिन्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!