एउटा नयाँ डाटाबेस सिर्जना गर्दा

  1. फाइल - नयाँ - डाटाबेस रोज्नुहोस।

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. डाटाबेस विजार्डमा,डाटाबेसको प्रकार चयन गर्नुहोस र अर्को विजार्डको रूपमा तालिका विजार्ड खोल्नलाई विकल्प चयन गर्नुहोस।

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!