SQL आदेशहरू कार्यान्वयन

SQL आदेशहरूबाट तपाईँले डाटाबेस सिधै नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र तालिका र क्वेरीहरू सिर्जना र सम्पादन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

सबै डाटाबेस प्रकारहरूला सबै SQL निर्देशनहरू समर्थन गर्दैनन। यदि आवश्यक परेमा,तपाईँको डाटाबेस प्रणालीद्वारा कुन SQL आदेशहरू समर्थन गरेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस।


एउटा SQL भनाई सिधै कार्यन्वयन गर्न

  1. डाटाबेस फाइल खोल्न फाइल - खोल्नुहोस् रोज्नुहोस् ।

  2. उपकरणहरू - SQL रोज्नुहोस् ।

  3. Click the Create Query in SQL View icon Icon or

    Select an existing query from the list and click the Edit icon Icon.

  4. क्वेरी सञ्झ्यालमा, दृश्य - स्विच डिजाइन दृश्य सुरु/बन्द रोज्नुहोस् । SQL आदेश सम्पादन गर्नुहोस् ।

  5. Click the Run icon Icon. The result of the query is displayed in the upper window.

  6. Click the Save or Save As icon Icon to save the query.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!