पाठ कागजातहरू बाट डेटा घुसाउँदा

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Icon Paste

क्लिपबोर्ड सामग्रीहरू टाँसिने ढाँचा चयन गर्नलाई,मानक पट्टीमा टाँस्नुहोस भन्दा अगाडिको बाँण क्लिक गर्नुहोस् , वा सम्पादन गर्नुहोस- विशेष प्रकारले टाँस्नुहोस रोज्नुहोस, त्यसपछि उपयुक्त ढाँचा चयन गर्नुहोस।

तान्नुहोस-र-छोड्नुहोस प्रयोग गरेर पाठ प्रतिलिपि गर्दा

Please support us!