स्प्रेडसिटबाट डेटा घुसाउँदा

पाठ कागजातहरू बाट डेटा घुसाउँदा

चित्र वस्तुहरू अन्य कागजातहरू भित्र प्रतिलिपि गर्दा

Please support us!