चित्रपट्टीहरूमा बनावटहरू थप गर्न

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. चित्रपटमा दुई पटक-क्लिक गरेर सम्पादन मोडमा प्रविष्टि गर्नुहोस।

  2. तपाईँले सम्पादन गर्न चाहेको पट्टीमा दुई पटक-क्लिक गर्नुहोस। यो श्रेणीका सबै पट्टीहरू अहिले चयन गरिए।

    If you want to edit only one bar, click again on that bar.

  3. प्रसंग मेनुमा वस्तु गुणहरू रोज्नुहोस। त्यसपछि क्षेत्र ट्याब रोज्नुहोस।

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!