कागजातको शीर्षक परिवर्तन

े तपको कागजातका लागि एउटा शीर्षक निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।केही फाइल व्याबस्थापक युटिलिटिजले तपाईँको कागजातहरूको अगाडि शीर्षकहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन ।ाई

हालको कागजातको शीर्षक कसरी परिवर्तन गर्ने

  1. Choose File - Properties. This opens the Document Properties dialog.

  2. बिवरण ट्याब चयन गर्नुहोस।

  3. शीर्षक बाकसमा नयाँ शीर्षक टाइप गर्नुहोस र ठीक छ क्लिक गर्नुहोस।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!