तालिका विजार्ड

तपाईँले तालिका विजार्डले एउटा डाटाबेस सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ ।

क्वेरी विजार्ड - तालिका सेनेरियो चयन गर्नुहोस्

तपाईँको आफ्नै तालिका सिर्जना गर्नलाई प्रदान गरिएको नमुना तालिकाहरूबाट सुरु बिन्दुको रूपमा फाँटहरू चयन गर्नुहोस् ।

तालिका विजार्ड - प्रकार ढाँचा सेट गर्नुहोस्

तपाईँको चयन गरिएको फाँटहरूका लागि फाँट सूचना बर्णन गर्दछ ।

तालिका विजार्ड - प्राथमिक कुञ्जी सेट गर्नुहोस्

एउटा प्राथमिक कुञ्जीको रूपमा प्रयोग हुनका लागि तालिकामा एउटा फाँट निर्दिष्ट गर्दछ ।

तालिका विजार्ड - तालिका सिर्जना गर्नुहोस्

तालिकाको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र विजार्ड समाप्ति पछि तपाईँले तालिका परिमार्जन गर्न चाहनुहुन्छ कि भन्ने कुरा निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।

पछाडि

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

पछिल्लो

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

समाप्त

Applies all changes and closes the wizard.

रद्द गर्नुहोस्

क्लिकि गर्दै रद्द गर्नुहोस् कुनै परिवर्तनहरू वचत नगरिकन संवाद बन्द गर्दछ ।

रद्द गर्नुहोस्

Closes dialog and discards all changes.

क्वेरी विजार्ड - फाँट चयन

Please support us!