प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड आवश्यक

प्रयोगकर्ता नाम

डेटा स्रोत जडान गर्नलाई प्रयोगकर्तानाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

पासवर्ड

डेटा स्रोत जडान गर्नलाई पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

सत्रको अन्त्य सम्म पासवर्ड स्मरण गर्नुहोस्

हालको LibreOffice सेसनमा तपाईँले उही डेटा स्रोतमा फेरि जडान गर्दा, संवाद बाहेक उही प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रयोग गर्न चयन गर्नुहोस् ।

Please support us!