Set up Spreadsheet connection

स्थान र फाइल नाम

स्प्रेडसिट फाइलमा बाटो र फाइल नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

ब्राउज गर्नुहोस्

फाइल चयन संवाद खोल्न क्लिक गर्नुहोस् ।

पासवर्ड आवश्यक

डाटाबेस कागजातको प्रयोगकर्ताबाट एउटा पासवर्ड अनुरोध गर्नलाई चयन गर्नुहोस् ।

डाटाबेस विजार्ड

Please support us!