Microsoft Access Connection

माइक्रोसफ्ट पहुँच ढाँचामा एउटा डाटाबेस आयात गर्नलाई सेटिङहरू बर्णन गर्दछ ।

See also the English Wiki page https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

माइक्रोसफ्ट पहुँच डाटाबेस फाइल

डाटाबेस फाइललाई बाटो बर्णन गर्दछ ।

ब्राउज गर्नुहोस्

फाइल चयन संवाद खोल्न क्लिक गर्नुहोस् ।

डाटाबेस विजार्ड

Please support us!