Select Database

नयाँ डाटाबेस सिर्जाना गर्छ, डाटाबेस फाइल खोल्छ,वा अबस्थित डाटाबेसमा जोड्छ ।

एउटा नयाँ डाटाबेस सिर्जना गर्नुहोस्

एउटा नयाँ डाटाबेस सिर्जना गर्नलाई चयन गर्नुहोस् । यो विकल्पले HSQL डाटाबेस ईन्जिन पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू सँग प्रयोग गर्दछ । अव विजार्डको अन्तिम पृष्ठ देखा पर्दछ ।

External web page about HSQL.

अबस्थित डाटाबेस फाइल खोल्दछ ।

तुरुन्तै प्रयोग भएको फाइलको सूचीबाट वा चयन गरेको संवादबाट डाटाबेस फाइल खोल्न चयन गर्नुहोस् ।

तुरुन्तै प्रयोग भएको

तुरुन्तै प्रयोग भएको फाइलको सूचीबाट डाटाबेस फाइल खोल्न चयन गर्नुहोस् । तुरुन्तै फाइल खोल्न र विजार्डबाट बाहिरिन सकियो बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

खोल्नुहोस्

तपाईँले डाटाबेस फाइल चयन गर्न सक्ने स्थानमा फाइल चयन संवाद खोल्छ । फाइल चयन संवादमा तुरुन्ते फाइल खोल्न र विजार्ड विजार्डबाट बाहिरिन खोल्नुहोस् वा ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

अवस्थित डाटाबेस जडान गर्नुहोस्

अवस्थित डाटाबेस जडानका लागि कागजात सिर्जना गर्न चयन गर्नुहोस् ।

डाटाबेस प्रकार

अवस्थित डाटाबेसका लागि डाटाबेस प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

note

आउटलुक, इभोल्युसन, KDE ठेगाना पुस्तिका, र मोजिला डाटाबेस प्रकारहरूका लागि थप सूचना आवश्यक पर्दैन । अन्य प्रकारका डाटाबेसका लागि, विजार्डले आवश्यक सूचना निर्दिष्ट गर्न थप पृष्ठहरू समावेश गर्दछ ।


अर्को विजार्ड पृषठ निम्न पृष्ठहरू मध्ये कुनै एक हो:

बचत गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्

तपाईँले डाटाबेस दर्ता गर्न ,सम्पादनका लागि डाटाबेस खोल्न, एउटा नयाँ तालिका घुसाउन चाहनुहुन्छ कि भन्ने कुरा बर्णन गर्दछ ।

पाठ फाइल जडान सेटअप

माइक्रोसफ्ट पहुँच जडान सेटअप

LDAP जडान सेटअप

ADO जडान सेटअप

JDBC जडान सेटअप

ओराकल डाटाबेस जडान सेटअप

MariaDB and MySQL Connection

ODBC सेटिङ

स्प्रेसशिड जडान सेटअप

Please support us!