.xhp">उन्नत गुणहरू

Specifies some options for a database.

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database window, choose Edit - Database - Properties, click Advanced Properties tab


The availability of the following controls depends on the type of database:

dBASE फाइलहरू लाई बाटो

dBASE फाइलहरू समाविष्ट डाईरेक्ट्रीमा बाटो प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

चेतावनी प्रतिमा

dBase फाइलहरूको *.dbf फाइल नाम विस्तार सानो बर्णको हुनु पर्दछ भन्ने कुरा निश्चित हुनुहोस ।


ब्राउज गर्नुहोस्

एउटा संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँले एउटा फाइल वा एउटा डाईरेक्ट्री चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

जडान परिक्षण गर्नुहोस्

डाटाबेस जडान लाई हालको सेटिङ सँग परिक्षण गर्दछ ।

पाठ फाइलहरू सम्म लाई बाटो

डाटाबेस फाइललाई सम्म प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

स्प्रेडसिट कागजातालई बाटो

तपाईँले डाटाबेसको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको स्प्रेडसिट कागजात सम्म लाई बाटो प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

ODBC डेटा स्रोतको तपाईँको प्रणालीमा नाम

ODBC डेटा स्रोतको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

प्रयोगकर्ता नाम

डाटाबेस पहुँच गर्न आवश्यक पर्ने प्रयोगकर्ता नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

पासवर्ड आवश्यक

If checked, the user will be asked to enter the password that is required to access the database.

ODBC डाटाबेसको नाम

डाटाबेस फाइलको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

MySQL डाटाबेसको नाम

तपाईँले डेटा स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको MySQL डाटाबेसको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

ओराकल डाटाबेसको नाम

तपाईँले डेटा स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको ओर्याकल डाटाबेसको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

माइक्रोसफ्ट पहुँच डाटाबेस फाइल

तपाईँले डेटा स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको माइक्रोसफ्ट पहुँच डाटाबेस फाइलको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

होस्टनाम

LDAP डेटा स्रोतका लागि होस्ट नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

डेटा स्रोत URL

JDBC डेटा स्रोतको स्थान URL को रूपमा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

JDBC ड्राईभर कक्षा

डेटा स्रोत सँग जडान हुने JDBC ड्राईभर कक्षाको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

परिक्षण कक्ष

JDBC ड्राईभर कक्षाबाट डाटाबेस जडान परिक्षण गर्दछ ।

एउटा डाटाबेस रोज्नुहोस्

एउटा नयाँ डाटाबेस सिर्जना गर्नलाई सूचीबाट एउटा डाटाबेस चयन गर्नुहोस् वासिर्जना गर्नुहोस्क्लिक गर्नुहोस् ।

Please support us!