जडान प्रकार विजार्ड

हालको डाटाबेसका लागि जडानको प्रकार परिवर्तन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database window, choose Edit - Database - Connection Type


जडान प्रकार विजार्डमा तिन पृष्ठहरू समाविष्ट हुन्छन । तपाईँले सबै सेटिङहरूलाई एक डाटाबेस प्रकारबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्न ।

उदाहरणका लागि,तपाईँले ढाँचामा भएको डाटाबेस फाइल खोल्न लाई विजार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन सामान्यतया एउटा स्थापित डाटाबेसद्वारा चिनिएको हुँदैन ।

डाटाबेस प्रकार

तपाईँले जडान गर्न चाहेको डाटाबेसको प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

.xhp">उन्नत गुणहरू

Specifies some options for a database.

थप सेटिङहरू

एउटा डेटा स्रोतका लागि थप विकल्प बर्णन गर्दछ ।

Please support us!