डाटाबेस गुणहरू

एउटा डाटाबेसको गुणहरू बर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database window, choose Edit - Database - Properties


.xhp">उन्नत गुणहरू

Specifies some options for a database.

थप सेटिङहरू

एउटा डेटा स्रोतका लागि थप विकल्प बर्णन गर्दछ ।

Please support us!