डाटाबेस फाइल

डाटाबेस फाइल सञ्झ्यालले तालिकाहरू,दृश्यहरू,क्वेरीहरू,लिङ्कहरू,र LibreOffice मा डाटाबेसको प्रतिवेदन संयोजन गर्दछ ।

Please support us!