उन्नत गुणहरू

डाटाबेसका लागि उन्नत गुणहरू बर्णन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database window, choose Edit - Database - Properties, click Advanced Properties tab


उत्पन्न गरिएको मानहरू

नयाँ रेकर्डहरूका लागि स्वत:तरीकाले उत्पन्न भएका मानहरू लाई विकल्प बर्णन गर्दछ ।

विशेष सेटिङहरू

एउटा डाटाबेसमा तपाईँले डेटा सँग कार्य गर्न सक्ने बाटो बताउछ ।

Please support us!