SQL कथन कार्यान्वयन गर्नुहोस्

Opens a dialog where you can enter an SQL command for administering a database.

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database file window, choose Tools - SQL.


SQL आदेशहरू कार्यान्वयन

तपाईँले यो संवादमा प्रशासन आदेशहरू मात्र प्रबिष्टि गर्न सक्नुहुन्छ,जस्तै दिनुहोस, तालिका सिर्जना गर्नुहोस्, वा तालिका छोड्नुहोस,र फिल्टर आदेशहरू होइन । तपाईँले प्रबिष्टि गर्न सक्ने आदेशहरू डेटा स्रोतमा निर्भर गर्दछ,उदाहरणका लागि,dBase ले मात्र केही SQL आदेशहरू सूची यहाँ चलाउन सक्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

डाटाबेसमा डेटा फिल्टर गर्नका लागि एउटा SQL क्वेरी चलाउन लाई,क्वेरी डिजाइन प्रयोग गर्नुहोस् ।


कार्यान्वयन गर्नलाई आदेश

तपाईँले चलाउन चाहेको SQL प्रशासन आदेश प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

उदाहरणका लागि,एउटा "Bibliography" डेटा स्रोतका लागि,तपाईँले निम्न SQL आदेशहरू प्रबिष्टि गर्न सक्नुहुन्छ:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

SQL आदेशहरूका बारेमा अरू धेरै जानकारीका लागि, कृपया डाटाबेस सँग आएको मिसिलीकरण परामर्श गर्नुहोस् ।

पहिलेको आदेशहरू

पहिले नै कार्यान्वयन गरिएका SQL आदेशहरूलाई सूचीकृत गर्दछ । एउटा आदेश फेरि चलाउन लाई, आदेश क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि चलाउनुहोसक्लिक गर्नुहोस् ।

वस्तुस्थिति

नतिजाहरू देखाउँछ, तपाईँले चलानुभएको SQL आदेशको त्रुटिहरू समेत गरेर ।

चालु गर्नुहोस्

तपाईँले कार्यान्वयनका लागि आदेश बाकसमा प्रबिष्टि गरेको आदेश चलाउछ ।

बन्द गर्नुहोस्

संवाद बन्द गर्दछ।

Please support us!