ODBC

ODBC डाटाबेसहरूका लागि सेटिङ तोक्दछ । यसले तपाईँको प्रयोगकर्ता पहुँच डेटा,ड्राईभर सेटिङहरू,र फन्ट परिभाषाहरू संलग्न गर्दछ ।

प्रयोगकर्ता नाम

डाटाबेस पहुँच गर्नलाई प्रयोगकर्ता नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

पासवर्ड आवश्यक

Prevents an unauthorized user from accessing the database. You only need to enter the password once per session.

ड्राईभर सेटिङहरू

यो पाठ फाँट थप वैकल्पिक ड्राईभर सेटिङहरू प्रबिष्टिलाई आवश्यक परेमा प्रयोग गर्नुहोस् ।

क्यारेक्टर सेट

LibreOffice मा डाटाबेस हेर्न लाई तपाईँले चाहेको सङ्केत परिवर्तन चयन गर्नुहोस् । यसले डाटाबेसलाई असर पार्देन । तपाईँको सञ्चालन प्रणालीको पूर्वनिर्धारित क्यारेक्टर सेट प्रयोग गर्नलाई "System" रोज्नुहोस् । पाठ र dBase डाटाबेसहरू निश्चित-साइज लम्बाइ सँग क्यारेक्टर सेटहरूमा अवरोध गरिए,जहाँ सबै क्यारेक्टरहरू बाइटको उही नम्बरबाट सङ्केतन गरिए ।

सामान्य

उत्पन्न गरिएको मानहरू पुन: प्राप्त गर्नुहोस्

हालको ODBC वा JDBC डेटा स्रोतका लागि स्वत:वृद्वि भएको डेटा फाँटहरूको LibreOffice सक्षम पार्दछ । यदि डाटाबेसले स्वत-वृद्वि गुणलाई यसको SDBCX तहमा समर्थन नगरेमा जाँच बाकस प्रयोग गर्नुहोस् । साधारणतया, स्वत-वृद्वि चाही प्राथमिक कुञ्जी फाँटका लागि चयन गरिन्छ ।

स्वत: बढोत्तरी कथन

SQL आदेश बर्णनकर्ता प्रविष्ट गर्नुहोस् जसले डेटा स्रोतलाई एउटा निर्दिष्ट गरिएको डेटा फाँटलाई स्वत-वृद्वि गर्न आदेश गर्दछ । उदाहरणका लागि, एउटा डेटा फाँट सिर्जना गर्नलाई SQLकथन चाँहि:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER)

एउटा MySQL डाटाबेसमा "id" डेटा फाँटलाई स्वत-वृद्वि गर्नलाई,कथनलाई परिवर्तन गर्नुहोस्:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

अर्को शव्दहरूमा,AUTO_INCREMENT लाई स्वत-वृद्वि कथन कथन बाकस भित्र प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

उत्पन्न गरिएको मानहरूको क्वेरी

प्राथमिक कुञ्जी डेटा फाँटका लागि अन्तिम स्वत-बृद्वी भएको मान फर्काउने एउटा SQL कथन प्रविष्ट गर्नुहोस् । उदाहरणका लागि:

SELECT LAST_INSERT_D();

SQL92 नाम गरेको अचलहरू प्रयोग गर्नुहोस्

डेटा स्रोतमा SQL92परिधीहरू नामकरण यकीन गर्ने क्यारेकटरहरू प्रयोग गर्ने नामहरू मात्र समर्थन गर्दछ ।अरू सबै क्यारेक्टरहरू अस्विकार भए । हरेक नाम ठूलो वा सानो बर्ण, वा एउटा कच ( _ )बाट सुरु हुनै पर्दछ । बाँकी क्यारेक्टरहरू ASCII अक्षरहरू, कचहरू, र नम्बरहरू हुन सक्छन ।

फाइल-आधारित डाटाबेसहरूका लागि विबरणिका प्रयोग गर्नुहोस्

विबरणिकाको हालको डेटा स्रोत प्रयोग गर्दछ । ODBCडेटा स्रोत डेटा सर्भर भएको वेलामा यो उपयोगी हुन्छ ।यदि ODBC डेटा स्रोत एउटा dBase ड्राईभर भएमा,यो जाँच बाकस खाली छोड्नुहोस ।

Please support us!