साधारण

साधारण

जब तपाईँले एउटा डाटाबेस तालिकालाई एउटा प्रशासकको रूपमा सिर्जना गर्नुहुन्छ,तपाईँले प्रयोगकर्ता पहुँच निर्धारण गर्न, र डेटा सम्पादन गर्न वा तालिका संरचना संपादन गर्नलाई यो ट्याब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

बिबरण

Please support us!