प्रकार ढाँचा

डेटा स्रोत एक्प्लोररमा,तपाईँले एउटा तालिकालाई तालिका कन्टेनर सम्म तानेर - र - छाडेर प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ । प्रकार ढाँचा संवाद तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवादको तेस्रो सञ्झ्याल हो ।

सूची बाकस

Lists the data fields that will be included in to the copied table.

स्तम्भ सूचना

फाँट नाम

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

फाँट प्रकार

Select a field type.

लम्बाइ

Enter the number of characters for the data field.

दशमलब स्थानहरू

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

पूर्वनिर्धारित मान

Select the default value for a Yes/No field.

स्वाचालित टाइप परिचय

तपाईँले डाटाबेस तालिकाहरूलाई तान्नुहोस् र छोड्नुहोस्द्वारा प्रतिलिपि गर्दा LibreOffice ले स्वत:तरीकाले फाँट सामग्रीहरू चिन्दछ ।

(अधिक.) रेखाहरू

Enter the number of lines to use for automatic type recognition.

स्वत:

Enables automatic type recognition.

Please support us!