स्तम्भहरू लागू तान्नुहोस्

डेटा स्रोत एक्प्लोररमा, तपाईँले एउटा तालिकालाई तालिका कन्टेनर माथि सम्म तानेर - र - छोडेर प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ । स्तम्भहरू लागू गर्नुहोस् संवाद चाही तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवादको दोस्रो सञ्झ्याल हो ।

अवस्थित स्तम्भहरू

बायाँ सूची बाकस

Lists the available data fields that you can include in the copied table. To copy a data field, click its name, and then click the > button. To copy all of the fields, click the >> button.

दायाँ सूची बाकस

Lists the fields that you want to include in the copied table.

बटनहरू

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

अर्को पृष्ठ

Please support us!