तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

You can copy a table by dragging and dropping the table onto the table area of a database file window. The Copy table dialog appears.

तालिकाको नाम

प्रतिलिपिका लागि एउटा नाम बर्णन गर्दछ । केही डाटाबेसहरूले मात्र आठ वा थोरै क्यारेक्टर समाविष्ट नामहरू स्विकार गर्दछन ।

विकल्प

परिभाषा र डेटा

डाटाबेसको १:१ प्रतिलिपि सिर्जना गर्दछ । तालिका परिभाषा र पूर्ण डेटा प्रतिलिपि गरिए । तालिका परिभाषाले तालिका संरचना र फरक डेटा फाँटहरूबाट विशेष फाँट गुणहरू संलग्न गरेर ढाँचा समाविष्ट गर्दछ । फाँट सामग्रीहरू डेटा पुर्ती गर्दछ ।

परिभाषा

तालिका परिभाषा मात्र प्रतिलिपि गर्दछ र अनुकूल डेटा लाई होइन ।

तालिका दृश्य जस्तो

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Append data

एउटा अवस्थित तालिकामा तालिकाको डेटालाई प्रतिलिपि हुनका लागि मिलाउदछ ।

The table definition must be exactly the same so that data can be copied. Data cannot be copied if a data field in the target table has another format than the data field in the source table.

तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवादको स्तम्भहरू लागू गर्नुहोस् पृष्ठमा डेटा फाँटको नामहरू मिलाउनुहोस् ।

यदि डेटा संलग्न गर्न सकिएन भने, तपाईँलेस्तम्भ सूचना संवाद फाँटहरूको सूची देख्नुहुनेछ जस्को डेटा प्रतिलिपि गर्न सकिँदैन । यदि तपाईँले यो संवादलाई ठीक छ ले निश्चित गर्नुभयो भने, सूचीमा नदेखिने डेटा मात्र संलग्न हुने छन् ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि डेटा संलग्न भएरहेको बेलामा लक्षित तालिकाको फाँट सँग स्रोत तालिकामा भन्दा सानो फाँट भएमा,स्रोत डेटा फाँट स्वत:तरीकाले लक्ष्य तालिकामा फाँट लम्बाइ मिलाउनका लागि काटिने छ ।


प्राथमिक कुञ्जी सिर्जना गर्नुहोस्

Automatically generates a primary key data field and fills it with values. You should always use this field, since a primary key must always be available in order to edit the table.

नाम

उत्पन्न गरिएको प्राथमिक कुञ्जीका लागि एउटा नाम बर्णन गर्दछ । यो नाम वैकल्पिक हो ।

अर्को पृष्ठ

Please support us!