क्वेरी वा तालिका तान्नुहोस् - र - छोड्नुहोसद्वारा प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

एउटा क्वेरी वा तालिका तान्ने - र - छोड्ने गर्दा तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवाद खोल्दछ,जसले तपाईँलाई एउटा क्वेरी वा तालिका प्रतिलिपि गर्नका लागि विकल्प पपिभाषित गर्न समर्थन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवाद सँग तपाईँले निम्न गर्न सक्नुहुन्छ:

You can copy within the same database or between different databases.

तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

You can copy a table by dragging and dropping the table onto the table area of a database file window. The Copy table dialog appears.

स्तम्भहरू लागू तान्नुहोस्

डेटा स्रोत एक्प्लोररमा, तपाईँले एउटा तालिकालाई तालिका कन्टेनर माथि सम्म तानेर - र - छोडेर प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ । स्तम्भहरू लागू गर्नुहोस् संवाद चाही तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवादको दोस्रो सञ्झ्याल हो ।

प्रकार ढाँचा

डेटा स्रोत एक्प्लोररमा,तपाईँले एउटा तालिकालाई तालिका कन्टेनर सम्म तानेर - र - छाडेर प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ । प्रकार ढाँचा संवाद तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस् संवादको तेस्रो सञ्झ्याल हो ।

Please support us!