सम्बन्धहरू

तपाईँलाई दुई तालिकाहरू बीचमा एउटा सम्बन्ध सम्पादन गर्न समर्थन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


द्रष्टव्य प्रतिमा

अद्यावधिक र मेटाइ विकल्प प्रयोग गरिएको डाटाबेसद्वारा समर्थन गरिएमा मात्र उपलब्ध हुन्छन ।


तालिकाहरू

यदि तपाईँले एउटा नयाँ सम्बन्ध सिर्जना गर्नुभएमा,संवादको माथिल्लो भागमा हरेक कम्बो बाकसबाट एउटा तालिका चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

यदि तपाईँले एउटा अवस्थित सम्बन्धका लागि जडान रेखाहरूलाई सम्बन्ध सञ्झ्यालमा दुईपटक-क्लिक गरेर सम्बन्धहरू खोल्नुभयो भने,त्यसपछि सम्वन्ध सञ्झ्यालमा संलग्न तालिकाहरू परिमार्जन गर्न सकिँदैन ।

कुञ्जी फाँटहरू

सम्बन्धका लागि कुञ्जी फाँटहरू परिभाषित गर्दछ ।

लिङ्कका लागि चयन गरिएको तालिकाहरूको नाम यहाँ स्तम्भ नामहरूको रूपमा देखिन्छ । यदि तपाईँले एउटा फाँट क्लिक गर्नुभयो भने,तालिकाबाट एउटा फाँट चयन गर्नका लागि तपाईँले बाँण बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । हरेक सम्बन्ध एउटा पङ्क्तिमा लेखिएका छन् ।

अद्यावधिक विकल्प

यहाँ एउटा प्राथमिक कुञ्जी फाँटमा परिवर्तनहरू भएको बेलामा यहाँ तपाईँले विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

कार्य छैन

प्राथमिक कुञ्जीमा भएको कुनै परिवर्तनले बाह्य कुञ्जी फाँटहरूलाई कुनै असर पार्देन ।

क्यासकेड अद्यावधिक गर्दा

यदि सम्बन्धित प्राथमिक कुञ्जीको मान परिमार्जन गरिएमा सबै बाह्य कुञ्जी फाँटहरू अद्यावधिक गर्दछ(अद्यावधिक क्यासकेड गर्दा ।

शून्य सेट गर्नुहोस्

यदि अनुरूप प्राथमिक कुञ्जी परिमार्जन गरिएमा, "IS NULL" मानलाई बाह्य कुञ्जी फाँटहरूमा सेट गर्नका लागि यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् । IS NULL भन्नाले फाँट खाली छ भन्ने बुझिन्छ ।

पूर्वनिर्धारण सेट गर्नुहोस्

यदि सम्बन्धित प्राथमिक कुञ्जी परिमार्जन गरिएमा, एउटा पूर्वनिर्धारित मान सबै बाह्य कुञ्जी फाँटहरूमा सेट गर्नका लागि यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् । सम्बन्धित फाँटहरूको सिर्जनाको अवधीमा,तपाईँले फाँट गुणहरू मानाङ्कन गर्दा बाह्य कुञ्जीको फाँटको पूर्वनिर्धारित मान परिभाषित गरिनेछ ।

मेटाइ विकल्प

यहाँ तपाईँले विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ जसले प्राथमिक कुञ्जी फाँट मेटिएपछि असर लिन्छ ।

कार्य छैन

प्राथमिक कुञ्जीको मेटाइ बाह्य कुञ्जी फाँटहरूमा कुनै प्रभाव हुँदैन भन्ने कुरा बर्णन गर्दछ ।

क्यासकेड मेट्नुहोस

यदि तपाईँले सम्बन्धित प्राथमिक कुञ्जी फाँट मेट्नुभएमा सबै बाह्य कुञ्जी फाँटहरू मेटिनेछन् भन्ने कुरा बर्णन गर्दछ ।

चेतावनी प्रतिमा

जब तपाईँले क्यासकेड मेट्नुहोस विकल्प सँग एउटा प्राथमिक कुञ्जी मेट्नुहुन्छ,यो कुञ्जी फरेन कुञ्जीको रूपमा भएको सबै रेकर्डहरू भएकाहरू पनि अरू तालिकाहरूबाट मेटिन्छन । यो विकल्पलाई ठूलो हेरचाह पुर्वक प्रयोग गर्नुहोस्,यो सम्भव हुन सक्छ कि डाटाबेसको एउटा ठुलो भाग सिर्जना गर्न सकिन्छ ।


शून्य सेट गर्नुहोस्

यदि तपाईँले सम्बन्धित प्राथमिक कुञ्जी मेट्नु भएमा,"IS NULL" मान सबै बाह्य कुञ्जी फाँटहरूमा मानाङ्कन हुनेछ ।

पूर्वनिर्धारण सेट गर्नुहोस्

यदि तपाईँले सम्बन्धित प्राथमिक कुञ्जी मेट्नुभयो भने,एउटा सेट मान सबै बाह्य कुञ्जी फाँटहरूमा सेट हुने छ ।

Please support us!