तालिका प्रसङ्ग मेनुहरू

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

यो आदेश पहुँच गर्न...

In a database file window, click the Tables icon.


द्रष्टव्य प्रतिमा

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


प्रयोग गरिएको डाटाबेस प्रणालीमा निर्भर रहेर,तपाईँले निम्न प्रबिष्टिहरू प्रसङ्ग मेनुमा फेला पार्नुहुनेछ:

खोल्नुहोस्

नयाँ कार्यमा चयन गरिएको वस्तु खोल्नका लागि खोल्नुहोस् आदेश प्रयोग गर्नुहोस् ।

यदि एउटा तालिका खोलिएमा, त्यहाँ डेटा सम्पादन गर्नका लागि थुप्रै प्रकार्यहरू उपलब्ध हुन्छन ।

सम्बन्धहरू

यो आदेशले सम्बन्द डिजाइन सञ्झ्याल खोल्दछ,जसले थुप्रै तालिकाहरू बीचमा तपाईँलाई सम्बन्धहरू परिभाषित गर्न समर्थन गर्दछ ।

लिङ्क सिर्जना गर्नुहोस्

यदि कुनै वस्तु चयन गरिएमा आदेश सक्रिय पार्न सकिन्छ। "Link to xxx" (xxx नाम गरेको लिङ्कले वस्तुको नाम प्रतिनीधित्व गर्दछ)सिधै उँहि डाइरेक्टरीमा चयन गरिएको वस्तुबाट सिर्जना हुन्छ।

Please support us!