फारमहरू

फारमहरू अवस्थित डाटाबेस सामग्रीलाई सजिलै सँग प्रबिष्टि गर्न वा सम्पादन गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

फारम विजार्ड

फारम नियन्त्रणहरू

The Form Controls toolbar provides the tools required to create a form in a text, table, drawing, or presentation document.

फारम डिजाइन मोड

डिजाइन मोड मा,फारम डिजाइन गरियो र फारमको गुणहरू र यसमा समाविष्ट नियन्त्रणहरू परिभाषित गरियो ।

रेकर्ड फेला पार्नुहोस

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

डेटा क्रमबद्ध गर्दा र फिल्टर गर्दा

तपाईँले प्रयोगकर्ता मोडमा एउटा फारम खोल्दा उपकरणपट्टीमा तपाईँले क्रम र फिल्टर प्रकार्यहरू फेला पार्नुहुनेछ ।

Please support us!