ठेगाना डेटा स्रोत

This wizard registers an existing address book as a data source in LibreOffice.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Menu File - Wizards - Address Data Source.


You can register address data and other data sources in LibreOffice at any time:

एउटा ठेगाना पुस्तकहरू दर्ता गर्दा

कृपया तपाईँको बाहिरि ठेगाना पुस्तिकाको प्रकार चयन गर्नुहोस्

Not all types are available on all systems.

Thunderbird

Select this option if you already use an address book in Thunderbird or Icedove.

KDE Address book

Select this option if you already use an address book in KDE Address book.

macOS Address book

Select this option if you already use an address book in macOS Address book.

Evolution

Select this option if you already use an address book in Evolution.

Evolution LDAP

Select this option if you already use an address book in Evolution LDAP.

Groupwise

Select this option if you already use an address book in Groupwise.

अन्य बाहिरी डेटा स्रोत

LibreOffice यदि तपाईँ भित्र ठेगाना पुस्तकको रूपमा अर्को डेटा स्रोत दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने यो विकल्प चयन गर्नुहोस् ।

रद्द गर्नुहोस्

कुनै पनि परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गरी बिना नै विजार्ड निकाल्दछ ।

पछाडि

तपाईँले पहिलो चरणमा बनाउँनु भएको चयनहरू हेर्न तपाईँलाई अनुमति दिन्छ । हालको सेटिङहरू बचत गर्नेछ ।

पछिल्लो

हालको सेटिङहरू बचत गर्दछ र अर्को पृष्ठमा जारी राख्दछ ।

सिर्जना गर्नुहोस्

डेटा स्रोतमा जडान स्थापना गर्दछ र संवाद बन्द गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!