समूह तत्व विजार्ड

जब तपाईँले समूह बाकस कागजातमा घुसाउनुहुन्छ समूह तत्व विजार्ड स्वचालित तरीकाले सुरु हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


समूह तत्व विजार्ड: डेटा

समूह बाकस भित्र कुन विकल्प फाँटहरू समावेश छन् वर्णन गर्दछ ।

समूह तत्व विजार्ड: पूर्वनिर्धारित फाँट चयन

निर्धारण गर्नुहोस् कि तपाईँ पूर्वनिर्धारित चयनको रूपमा एउटा विकल्प फाँट चयन गरिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ ।

समूह तत्व विजार्ड: फाँट मानहरू

हरेक विकल्प फाँटमा सन्दर्भ मान मानाङ्कन गर्दछ ।

समूह तत्व विजार्ड: डाटाबेस फाँट

यदि डाटाबेस कागजातसँग लिङ्क छ भए मात्र तो पृष्ठ दृश्यात्मक हुन्छ । यसले सन्दर्भ मान डाटाबेसमा बचत गर्नु पर्दछ कि वर्णन गर्दछ ।

समूह तत्व विजार्ड: विकल्प समूह सिर्जना गर्नुहोस्

विकल्प समूहका लागि लेबुल वर्णन गर्दछ ।

रद्द गर्नुहोस्

क्लिकि गर्दै रद्द गर्नुहोस् कुनै परिवर्तनहरू वचत नगरिकन संवाद बन्द गर्दछ ।

पछाडि

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

पछिल्लो

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

सिर्जना गर्नुहोस्

वस्तु सिर्जना गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!