फारम विजार्ड - नियन्त्रणहरू मिलाउनुहोस्

विजार्डको यस पृष्ठमा, तपाईँले सिर्जना गरिएको फारमको सजावट चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


लेबुल नियुक्त गर्नु

बायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

The labels are left-aligned.

दाहिने पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

The labels are right-aligned.

मुख्य फारमको मिलान

स्तम्भाकार - बायाँ लेबुलहरू

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

स्तम्भाकार - माथितिरको लेबुलहरू

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

डेटा पानाको रूपमा

Aligns the database fields in a tabular form.

खण्डहरूमा - लेबुलहरू माथि

Arranges the labels above the corresponding data.

उपफारमको मिलान

स्तम्भाकार - बायाँ लेबुलहरू

फाँटहरूको बायाँपट्टि लेबुलहरूसँगै स्तम्भमा डाटाबेस फाँटहरू क्रमबद्ध गर्दछ ।

स्तम्भाकार - माथितिरको लेबुलहरू

फाँटहरूको माथि लेबुलहरूसँगै स्तम्भमा डाटाबेस फाँटहरू क्रमबद्ध गर्दछ ।

डेटा पानाको रूपमा

डाटाबेस फाँटहरू तालिकाबद्ध आकारमा क्रमबद्ध गर्दछ ।

खण्डहरूमा - लेबुलहरू माथि

मिल्दो डेटाको माथि लेबुलहरू मिलाउँदछ ।

फारम विजार्ड - डेटा प्रविष्टि सेट गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!