एजेण्डा विजार्ड - पृष्ठ डिजाइन

Sएजेण्डाका लागि पृष्ठ डिजाइन उल्लेख गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


पृष्ठ डिजाइन

सूची बाकसबाट पृष्ठ डिजाइन चयन गर्नुहोस् ।

रेकर्ड गर्ने माइनुयुटहरूका लागि फारम समावेश गर्नुहोस्

पृष्ठ छाप्दछ जसमा तपाईँले सभा अवधि भर माइनुयुट लेख्न सक्नुहुन्छ ।

एजेण्डा विजार्ड - साधारण विशेषताहरूमा जानुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!