फ्याक्स विजार्ड - पठाउने र पाउने

फ्याक्सका लागि प्रापक र प्रेषक सूचना उल्लेख गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Use user data for return address

फ्याक्स टेम्प्लेटमा ठेगानाका लागि प्लेसहोल्डरहरू घुसाउदछ । पछि फ्याक्स कागजातमा, वास्तविक डेटा प्रविष्ट गर्न प्लेसहोल्डर क्लिक गर्नुहोस् ।

New return address

निम्न परीक्षण बाकसहरूमा ठेगाना डेटा प्रविष्टि गर्न चयन गर्नुहोस् । डेटा फ्याक्स कागजातमा सामान्य पाठको रूपमा घुस्दछ ।

(ठेगाना डेटा फाँटहरू)

प्रेषक ठेगाना डेटा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

प्रापक ठेगानाकोको रूपमा प्लेशहोल्डरहरू प्रयोग गर्नुहोस्

फ्याक्स टेम्प्लेटमा ठेगानाका लागि प्लेसहोल्डरहरू घुसाउदछ । पछि फ्याक्स कागजातमा, वास्तविक डेटा प्रविष्ट गर्न प्लेसहोल्डर क्लिक गर्नुहोस् ।

पत्र गाभ्नका लागि ठेगाना डाटाबेस प्रयोग गर्नुहोस्

फ्याक्स कागजातसहित पछि पत्र गाभ्नका लागि डाटाबेस फाँटहरू घुसाउँदछ ।

फ्याक्स विजार्डमा जानुहोस् - फुटर

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!