हेर्नुहोस्

विजार्डहरू

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Wizards.


चिठ्ठी

चिठ्ठी टेम्प्लेटका लागि विजार्ड सुरु गर्दछ ।

फ्याक्स

फ्याक्सहरूका लागि विजार्ड खोलदछ । विजार्डले फ्याक्स कागजातहरूका लागि कागजात टेम्प्लेटहरू सिर्जना गर्न तपाईँलाई मद्दत गर्दछ । तपाईँले त्यसपछि मुद्रकमा वा फ्याक्स मेशिनमा फ्याक्स कागजातहरू छाप्न सक्नुहुन्छ, यदि फ्याक्स ड्राईभर सफ्टवेयर उपलब्ध छ भए ।

एजेण्डा

तपाईँलाई एजेण्डा टेम्प्लेट सिर्जना गर्न मद्दतका लागि विजार्ड शूरू गर्दछ ।

कागजात रूपान्तरणकर्ता

LibreOffice द्वारा प्रयोग गरिएको खुल्लाकागजात XML ढाँचामा कागजातहरू रुपान्तरण गर्दछ र प्रतिलिपि बनाउदछ ।

युरो रूपान्तरणकर्ता

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

ठेगाना डेटा स्रोत

This wizard registers an existing address book as a data source in LibreOffice.

Please support us!