स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

1st ... 1st ...सँग प्रतिस्थापन गरिएको छ

स्वत:सुधार ले तपाईँं सुधार गरेको छ जसले गर्दा क्रमसङ्ख्या प्रत्ययहरू सुपरस्क्रिप्ट बनाइएको छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!