स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

ड्यास प्रतिस्थापन गरिएको छ

स्वत:सुधार ले तपाईँंको पाठ परिमार्जन गरेको छ, र घटाउ चिन्हहरू ड्यासहरू सँग प्रतिस्थापन गरिएको छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!