स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

डबल खाली स्थानहरू उपेक्षा गरिएको छ

स्वत:सुधार ले तपाईँंको पाठ सुधार गरेको छ जसले गर्दा तपाईँंले प्रविष्टि गर्नु भएको असंख्य खाली स्थानहरू अब एउटा एकल खाली स्थानमा घटाइएको छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!