स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

URL पत्ता लगाइएको छ र हाइपरलिङ्क विशेषता सेट गरिएको छ

स्वत:सुधार ले तपाईँंको पाठ परिमार्जन गरेको छ। स्ट्रिङ URL को रूपमा पत्ता लगाइएको छ र अहिले हाइपरलिङ्कको रूपमा देखाइएको छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!