स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

डबल उद्धरण चिनोहरू (") प्रतिस्थापन गरिएको छ

तपाईँंको पाठ स्वत: सुधारद्वारा सुधार गरिन्छ जसले गर्दा डबल उद्धरण चिनोहरू छाप्ने उद्धरण चिनोहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको थियो।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!