स्वत: सुधार सक्रिय पारिएको छ

TWo INitial CApitals सुधार गरिएको छ

टाइपिङ त्रुटि जस्तै "WOrd" स्वत: सुधार कार्यद्वारा "Word" मा सुधार भईसकेको छ र बदलिसकेको छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!