प्रतीक आकारहरू

प्रतीक आकारहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले कागजात भित्र ग्राफिक्स घुसाउन सक्नुहुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Icon Symbol Shapes

सङ्केत आकारहरू


प्रतीक आकार आकृति उपकरण पट्टीमा प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि आकारमा तान्नुहोस् कागजातमा तान्नुहोस्।

note

केही आकारहरू सँग विशेष ह्यान्डल छन् जसलाई तपाईँले आकारको गुणहरू परिवर्तन गर्न तान्न सक्नुहुन्छ । माउस सूचकले ति विशेष ह्यान्डलहरू माथि हात प्रतीकमा परिवर्तन गर्दछ ।


Control points in a shape

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!