पेन्ट ब्रस ढाँचाबद्ध गर्नुहोस

चयन गरिएको पाठ वा वस्तुको ढाँचा प्रतिलिपि गर्दछ र ढाँचालाई अर्को पाठ चयन वा वस्तुमा लागू गर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click the Clone Formatting icon Icon on the Standard toolbar.


प्रतिमा

Clone Formatting

Please support us!