More Controls

The More Controls toolbar opens when you click the More Controls icon on the Form Controls toolbar.

घुसाउने बटन

प्रतिमा

स्पिन बटन सिर्जना गर्दछ।

यदि तपाईँंले Calc स्प्रेडसिटमा स्पिन बटन थप गर्नुभयो भने,तपाईँंले स्पिन बटन र कक्ष बीचमा दुई-तर्फी बाटो लिङ्क सिर्जना गर्नका लागि,डेटा ट्याव प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परिणाम स्वरूप,जब तपाईँंले कक्षको सामग्रीहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ,स्पिन बटनका सामग्रीहरू अद्यावधिक हुन्छन। ठीक उल्टो, यदि तपाईँंले स्पिन बटनको मान परिवर्तन गर्नुभएमा, कक्षका सामग्रीहरू अद्यावधिक हुन्छन।

स्क्रोलपट्टी

प्रतिमा

एउटा स्क्रोलपट्टी सिर्जना गर्दछ।

तपाईँंले स्क्रोलपट्टीका लागि निम्न गुणहरू निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ:

UI नाम

अर्थ विज्ञानहरू

स्क्रोल मान न्यून

एउटा स्क्रोलपट्टीको न्यूनतम उचाइ वा न्यूनतम चौडाइ वर्णन गर्दछ।

स्क्रोल मान अघिकतम

एउटा स्क्रोलपट्टीको अधिकतम उचाइ वा अधिकतम चौडाइ वर्णन गर्दछ।

पूर्वनिर्धारित स्क्रोल मान

फारम रिसेट गरिएको बेलामा, स्क्रोलपट्टीको पूर्वनिर्धारित मान निर्दिष्ट गर्दछ ।

अभिमुखिकरण

एउटा स्क्रोलपट्टीको अभिमुखीकरण वर्णन गर्दछ,त्यो भनेको, तेर्सो वा ठाडो हो।

सानो परिवर्तन

न्यूनतम मात्रा वर्णन गर्दछ जसद्वारा तपाईँंले एउटा सक्रोलपट्टीलाई स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि,एउटा बाँणलाई क्लिक गरेर।

ठूलो परिवर्तन

मात्रा निर्दिष्ट गर्दछ जुन एउटा ठुलो चरणले स्क्रोलपट्टीलाई स्क्रोल गर्दछ, उदाहरणका लागि,जब तपाईँंले स्क्रोलपट्टी थम्ब र स्क्रोलपट्टी बाँण बीचमा क्लिक गर्नुहुन्छ।

विलम्ब

स्क्रोलपट्टी ट्रिगर घटनाहरू विचमा ढिलोलाई मिलिसेकेण्डमा वर्णन गर्दछ।उदाहरणका लागि,जब तपाईँंले स्क्रोलपट्टीमा एउटा बाँण बटनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र माउस बटन समाउनुहुन्छ,ढिलो रहन्छ।

प्रतीक रङ

स्क्रोलपट्टीमा बाँणको रङ वर्णन गर्दछ।

दृश्यात्मक साइज

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

छवि बटन

प्रतिमा

छविको रूपमा प्रदर्शित एउटा बटन सिर्जना गर्दछ। ग्राफिक प्रतिनीधित्व भन्दा अलग, एउटा "normal" मा जस्तै एउटा छवि बटनमा उस्तै गुण हुन्छ।

छवि नियन्त्रण

प्रतिमा

एउटा छवि नियन्त्रण सिर्जना गर्दछ।यो डाटाबेसबाट छवि थप गर्नका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ। फारम कागजातमा,छवि घुसाउनका लागि Insert Graphic संवादलाई खोल्नका लागि यिनीहरू मध्ये एकलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस। त्यहाँ छविलाई घुसाउनका लागि र मेट्नका लागि एउटा प्रसङ्ग मेनु(डिजाइन मोडमा हैन) आदेश सँगै छ।

एउटा डाटाबेसबाटका छविहरू एउटा फारममा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, र छवि नियन्त्रण लेखन-संरक्षण भन्दा पहिले सम्म नयाँ छविहरू डाटाबेसमा घुसाउन सकिन्छ। नियन्त्रणले छवि प्रकारको एउटा डाटाबेस फाँट सन्दर्भ गर्ने पर्दछ। त्यसकारण,Data ट्याब पृष्ठमा गुणहरू सञ्झ्याल भित्र डेटा फाँट प्रविष्ट गर्नुहोस।

मिति फाँट

प्रतिमा

मिति फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम एउटा डाटाबेस सँग लिङ्क गरिएमा,डाटाबेसबाट मिति मानहरू ग्रहण गर्न सकिन्छ।

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

टिप प्रतिमा

मिति फाँटहरू प्रयोगकर्ताद्वारा सजिलै सँग माथि बाँण र तल बाँण कुञ्जीको प्रयोग गरेर सम्पादन गर्न सकिन्छ। कर्सर अवस्था,दिन, महिना, वा वर्षमा निर्भर रहेर मिति फाँटहरू बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गरेर बढाउन वा घटाउन सकिन्छ।


मिति फाँटहरूमा निर्दिष्ट रिमार्कहरू

समय फाँट

प्रतिमा

मिति फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम एउटा डाटाबेस सँग लिङ्क गरिएमा,डाटाबेसबाट समय मान ग्रहण गर्न सकिन्छ।

टिप प्रतिमा

समय फाँटहरू माथि र तल बाँण कुञ्जी सँग प्रयोगकर्ताद्वारा सजिलै सँग सम्पादन गर्न सकिन्छ।कर्सर अवस्था,घण्टाहरू, मिनेटहरू, वा सेकेण्डहरूमा निर्भर रहेर बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गरी यिनीहरू बढाईन्छ वा घटाईन्छ।


फाइल चयन

प्रतिमा

फाइल चयन सक्षम पार्ने बटन सिर्जना गर्दछ।

सङ्ख्यात्मक फाँट

प्रतिमा

सङ्ख्यासूचक फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम डाटाबेस सँग लिङ गरिएमा,डाटाबेसबाट फारममा सङ्ख्यासूचक मानहरू ग्रहण गर्न सकिन्छ।

मुद्रा फाँट

प्रतिमा

एउटा मुद्रा फाँट सिर्जना गर्दछ। यदि फारम एउटा डाटाबेस सँग लिङ्क भएमा, मुद्रा फारमका लागि फारममा डाटाबेसबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ।

बान्की फाँट

प्रतिमा

बान्की फाँट सिर्जना गर्दछ। बान्की फाँटहरूमा सम्पादन मुकुण्डो र अक्षरिक मुकुण्डो समाविष्ट हुन्छन। सम्पादन मुकुण्डोले कुन डेटा प्रविष्टि गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। अक्षरिक मुकुण्डोले फाँट लोड भईरहेको बेलामा बान्की फाँटको सामग्रीहरू निर्धारण गर्दछ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

कृपया द्रष्टव्य गर्नुहोस कि बान्की फाँटहरू HTML ढाँचामा निर्यात हुँदैनन।


समूह बाकस

प्रतिमा

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

द्रष्टव्य प्रतिमा

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


तालिका नियन्त्रण

प्रतिमा

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

तालिका नियन्त्रणहरूको बारेमा विशेष सूचना

नेभिगेसन पट्टी

प्रतिमा

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Please support us!