कलआउटहरू

कलआउटहरू उपकरणपट्टी खोल्दछ जसबाट तपाईँंले ग्राफिक्सलाई तपाईँंको कागजात भित्र घुसाउन सक्नुहुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Icon Callouts

बोलाहटहरू


कलआउटहरू उपकरणपट्टीबाट एउटा प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , त्यसपछि आकार कोर्नका लागि कागजातमा तान्नुहोस।

द्रष्टव्य प्रतिमा

केही आकारहरू सँग विशेष ह्यान्डलहरू छन् जसलाई तपाईँले आकारको गुणहरू परिवर्तन गर्न तान्न सक्नुहुन्छ । ति विशेष ह्यान्डलहरूमा माउस सूचक हात प्रतीकमा परिवर्तन हुन्छ ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!