पारदर्शि

ग्राफिक वस्तुमा पारदर्शि वर्णन गर्दछ। 0% (अस्वच्छ) देखी +१००% (पारदर्शि) मानहरू सम्भव छन।

प्रतिमा

पारदर्शिता

Please support us!