गामा

चयन गरिएका छवि हेर्नका लागि गामा मान वर्णन गर्दछ, जसले मिडटोन मानहरूको चम्किलोपना लाई असर गर्दछ। ०,१० (न्यूनतम गामा) देखी १० (अधिकतम गामा) मानहरू सम्भव छन।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Gamma

Gamma


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!