गामा

चयन गरिएका छवि हेर्नका लागि गामा मान वर्णन गर्दछ, जसले मिडटोन मानहरूको चम्किलोपना लाई असर गर्दछ। ०,१० (न्यूनतम गामा) देखी १० (अधिकतम गामा) मानहरू सम्भव छन।

प्रतिमा

गामा

Please support us!