व्यतिरेक

चयन गरिएका छवि हेर्नका लागि व्यतिरेक वर्णन गर्दछ। -१००% (व्यतिरेक बिहिनता) देखी +१००% (पुरै व्यतिरेक) सम्म मानहरू संभब हुन्छन।

Icon

व्यतिरेक

Please support us!