चम्किलोपन

चयन गरिएको ग्राफिकका लागि चम्किलोपन वर्णन गर्दछ। -१००% (मात्र कालो) देखी +१००% (मात्र सेतो) सम्म मानहरू संभब हुन्छन।

Icon Brightness

उज्यालोपन

Please support us!