निलो

चयन गरिएको ग्राफिकका लागि निलो RGB रङ सामग्रीहरू वर्णन गर्दछ। -१००% (निलो शून्य) देखी +१००% (पुरै निलो) सम्म मानहरू संभब हुन्छन।

प्रतिमा

निलो

Please support us!