निलो

चयन गरिएको ग्राफिकका लागि निलो RGB रङ सामग्रीहरू वर्णन गर्दछ। -१००% (निलो शून्य) देखी +१००% (पुरै निलो) सम्म मानहरू संभब हुन्छन।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Blue

Blue


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!